Tips & Tricks

Tips & Tricks

Naast ons huidige aanbod, wordt er natuurlijk nog veel meer aangeboden om jongeren aan het lezen te krijgen. Wij zetten onze favorieten voor je op een rij!

De Jonge Jury
De Jonge Jury daagt jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uit om jeugdboeken te lezen en hun stem uit te brengen op hun favoriete boek. Tijdens de Dag van de Jonge Jury wint de auteur van het boek met de meeste stemmen de Prijs van de Jonge Jury.
Ga naar www.jongejury.nl voor meer informatie

De Weddenschap
Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het fundament van De Weddenschap gaat terug op reader development, een leesbevorderingsmethode die de lezer en zijn belevingswereld – en niet het boek of de auteur – centraal stelt. Het is niet van belang welk boek iemand leest, want binnen het kader van reader development is geen enkel boek goed of slecht. Enkel de leeservaring telt: die kan tegenvallen of meezitten.
Ga naar www.deweddenschap.nl voor meer informatie

Er was eens
Bij de verhalenwedstrijd Er Was Eens schrijven leerlingen in het vmbo (basis/kader/theoretisch) en studenten van het mbo en hbo een eigen verhaal. Aan het begin van het project ontvangen alle leerlingen en studenten een leesboek ter inspiratie, dat is afgestemd op hun niveau en belevingswereld. Een bekende schrijver geeft een workshop, waarna de leerlingen en studenten in zeven lessen aan de slag gaan. Alle ingezonden verhalen worden samengebracht in één bundel, die aan alle deelnemers wordt uitgedeeld.
Ga naar www.erwaseens.nu voor meer informatie

Poëzieweek
Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief voor poëzie in de Lage Landen. Literaire organisaties, scholen, bibliotheken, boekhandels, media, … Iedereen doet mee! Elk jaar staat poëzie centraal tijdens de laatste week van januari.
Ga naar www.poezieweek.nl voor meer informatie