4 – 12 jaar

4 – 12 jaar

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en digitale geletterdeid voor kinderen. We voeren actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat.

We willen kinderen en jongeren stimuleren meer te lezen en beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Dat doen we met deskundige lees- en mediaconsulenten, met inspirerende boeken, een goede (digitale) lees- en leeromgeving en een lesaanbod op maat.

Programma's en lesaanbod

Cursussen en opleidingen

Opleiding leescoördinator Open Boek

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft. Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team.

Meer informatie