Schoolregistratie

Schoolregistratie

Team Jeugd & Educatie staat voor scholen klaar. Een belangrijke basis hiervan is een juiste registratie en verwerking van schoolgegevens. Graag vragen we om ons ook voor het aankomende schooljaar van de juiste (contact)gegevens te voorzien. Je kunt hiervoor het registratieformulier downloaden. Lees ook even de toelichting bij het invullen voordat je het formulier retour stuurt.

Toelichting op invullen

Het formulier wordt o.a. gebruikt voor de geplande lessen, bestellingen, belangrijke informatie en de monitor. Het registratieformulier dient met een wachtwoord te worden beveiligd en deze kan in een aparte mail nagestuurd worden. Kijk hier om te lezen hoe een document beveiligd verstuurd wordt.

Het registratieformulier ontvangen we graag voor aanvang van de zomervakantie zodat we tijdens de zomerperiode alle gegevens kunnen verwerken.

Wij wijzen je er graag op dat alle velden op het formulier ingevuld moeten zijn en ook duo collega’s moeten benoemd worden. Indien er gegevens ontbreken zullen we contact opnemen door het formulier retour te sturen zodat het volledig kan worden gemaakt.

Insturen formulier

Ingevulde formulieren kunnen worden ingestuurd naar info@lezenenleren.nl.

Eventuele (personele) wijzigingen kunnen het gehele schooljaar aan ons worden doorgegeven via hetzelfde adres of het onderstaande contactformulier.

Contact Us
voornaam
achternaam