Beat the Bieb

Beat the Bieb

Gaan jullie de uitdaging aan? Gedurende 10 weken gaat de leerkracht met zijn/haar klas de uitdaging aan om de bieb te verslaan. Het is de bedoeling om in de komende weken zoveel mogelijk apps te verzamelen. Is het gelukt om minimaal 10 apps te verdienen? Dan wint de klas een feestpakket! Lukt het niet? Dan wint de bieb…

  • Duur: 10 weken
  • 21e-eeuwse vaardigheden: probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, creatief denken en handelen, communiceren

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag