Opleiding en ontwikkeling

Opleiding en ontwikkeling

Team Jeugd & Educatie organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten, inspiratiedagen en trainingen voor professionals uit het onderwijs. Op deze pagina vind je het actuele aanbod. Ook via onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Training Voorleescoördinator

Wil jij voorleescoördinator worden of ben je dit al bij jouw organisatie en wil je je verder ontwikkelen? Doe dan mee aan deze training! De voorleescoördinator is dé initiator en hét aanspreekpunt binnen je organisatie met betrekking tot taal- en (voor)leesbevordering. We bieden deze training tot voorleescoördinator aan voor bestaande voorleescoördinatoren of de pedagogisch medewerker(s) die deze mooie taak op zich gaan nemen.

Meer informatie

Opleiding Leescoördinator Open Boek

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft. Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team.

Meer informatie

Docenttraining: Beter lezen in het vo

Hoe krijg je leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het lezen? Welke campagnes, projecten en werkvormen kun je inzetten bij je leesbevorderingsbeleid voor het v(mb)o? En wat zijn de actuele Young Adult-boeken? Het antwoord op deze en andere vragen krijg je bij ‘Beter lezen in het vo’. Ontdek hoe je de expertise in leesbevordering voor jouw school kunt versterken.

Meer informatie

Interessante cijfers en resultaten

leescoördinatoren opgeleid 0
voorleescoördinatoren opgeleid 0
vrijwilligers volgden de VoorleesExpress training 0
rapportcijfer voor de training Open Boek 0