Muziek op school

Muziek op school

Met Muziek op school kunnen basisscholen in Hellevoetsluis structureel muziekonderwijs inzetten. Kinderen leren een muziekinstrument te bespelen en gaan samen muziek maken. Hiermee wordt ook hun taalontwikkeling gestimuleerd, want muziek = taal! Door herhaling van woorden, klankopeenvolgingen en zinstructuren werken kinderen aan woordenschat, auditieve waarneming en het trainen van het talige geheugen. Muziek draagt bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Genoeg redenen om met Muziek op school aan de slag te gaan!

(Taal)ontwikkeling met Muziek

Muziek op school is een samenwerking tussen Muziek met Klasse(n) (MMK) en Team Jeugd & Educatie. MMK is een stichting met als missie zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te laten maken. De ZangExpress is onderdeel van de samenwerking en middels deze digitale methode komen via het digibord de leukste liedjes, lessen en energizers de klas binnen om taalbevordering te stimuleren. Muziek op school is de sleutel tot gelijke kansen voor ieder kind!

Basispakket Muziek op school

Het aanbod is vooralsnog alleen voor scholen in de gemeente Hellevoetsluis. Het basispakket bestaat uit:

 • Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar
 • Jullie eigen leesconsulent van Bibliotheek op school is een contactpersoon voor dit project
 • 4 extra muzikale activiteiten in het schooljaar tijdens de:
  o Kinderboekenweek voor alle groepen
  o Nationale Voorleesdagen voor groep 1 en 2
  o Kindermuziekweek voor groep 5
  o Songfestival voor groep 7 en 8

 

Pluspakket Muziek op school

Het pluspakket is een toevoeging op het basispakket. Daaronder valt:

 • Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar met extra begeleiding voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast krijgt elke groep een co-teaching moment.
 • Het hele schooljaar krijgen de groepen 5 en 6 hun muziek lessen van een externe vakleerkracht.
 • Het schooljaar wordt in elke groep feestelijk én muzikaal afgesloten met een eindejaarsoptreden. Hiermee blikken we terug op wat de kinderen dat jaar hebben geleerd.
 • Muziekplan waarin de visie, missie en doelen van het muziekonderwijs voor de school worden vastgelegd. Dit is de basis voor het verankeren van structureel muziekonderwijs binnen de school.

 

Inspiratievideo's

Meer weten?

Onderzoek naar muziek in de klas

Of kijk voor meer informatie bij het landelijke initiatief Meer Muziek in de Klas Lokaal

Daphne Hermans- van Nieuwenhuijzen

Daphne Hermans- van Nieuwenhuijzen

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Digitale geletterdheid & voortgezet onderwijs

Neem contact op

Contact Us
voornaam
achternaam