Monitor de Bibliotheek op school

Monitor de Bibliotheek op school

De monitor is het meetinstrument voor onze dienstverlening van de Bibliotheek op school. Om het jaar meten we hoe het is gesteld met o.a. de leesbeleving en -motivatie van leerlingen vanaf groep vijf, zowel thuis als op school. Onder de leerkrachten peilen we welke zaken aandacht verdienen op het gebied van leesbevordering. De resultaten geven ons een zeer belangrijk deel bij het vaststellen van maatwerk en de te behalen doelen op schoolniveau.

 

Waarvoor is de monitor?

Het doel van de Bibliotheek op school is om te zorgen voor een optimale samenwerking tussen Bibliotheken en basisscholen. Het uiteindelijke doel is om kinderen te helpen hun taalvaardigheid en informatievaardigheden te ontwikkelen, opdat ze goed zijn voorbereid op het vervolg van hun schoolloopbaan en op hun functioneren in de samenleving.

Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor dBos) wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de monitor worden verzameld over:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • de informatievaardigheden van leerlingen
  • het leesbevorderende gedrag van leerkrachten
  • onderwijs in informatievaardigheden

De Bibliotheek verzamelt gegevens in de monitor en maakt een analyse. Het team krijgt een rapportage met de belangrijkste uitkomsten. Op basis van de analyse stellen de Bibliotheek en het team doelen op voor de komende periode en koppelen deze aan een concrete actie. De school en de Bibliotheek voeren voor een afgesproken periode de werkwijzen uit en bekijken wat de opbrengst is. Zo nodig wordt de werkwijze aangepast. Er wordt toegewerkt naar de volgende meting van de monitor, waaruit precies zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.

Inspiratievideo

Marleen klein Obbink

Marleen klein Obbink

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Lesaanbod & leesplezier

Neem contact op

Contact Us - Marleen
voornaam
achternaam