Leesbevordering

Leesbevordering

“Gelijke kansen voor ieder kind”

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, gemotiveerd zijn om te leren lezen. Daarnaast zijn ze ook taalvaardiger, hebben ze een beter tekstbegrip en hebben ze meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Leesplezier en -motivatie zijn daarbij een belangrijke factor evenals het creëren van een stimulerende taal- en leesomgeving. Team Jeugd & Educatie neemt niet alleen haar verantwoording in de taalontwikkeling van jeugd en jongeren, wij zien ook een rol om het jonge kind en hun ouders te ondersteunen in hun algemene ontwikkeling.

Een kind dat vanaf zijn jongste jaren in aanraking komt met rijke taal en boeken en op latere leeftijd graag en goed leest, heeft alle gereedschappen in handen om uit te kunnen groeien tot een kritische en mondige burger die moeiteloos zijn weg kan vinden in de maatschappij. Daarbij heeft het als volwassene veel meer kansen op de arbeidsmarkt.

Lesaanbod Leesbevordering