Dit is ook kansenongelijkheid

Dit is ook kansenongelijkheid

Geplaatst op

Rianne staat zoals elke ochtend zelfstandig op, trekt haar kleren aan, maakt haar lunch, eet haar ontbijt, poetst haar tanden en fietst naar school. De zenuwen gieren door haar lijf, want vandaag heeft zij een belangrijke taaltoets. Heel graag had zij de belangrijkste begrippen nog even geoefend met haar ouders, maar dat kan niet. Rianne haar ouders hebben namelijk een melkveebedrijf en staan elke ochtend heel vroeg op om de koeien te melken. In de ochtenden is Rianne dus altijd op zichzelf aangewezen. Geen gezamenlijk ontbijt om de dag door te nemen, geen ruimte om de leerstof nog even samen te herhalen en geen luisterend oor om de zenuwen van je af te praten. Ondanks dat ze over dezelfde talenten als haar klasgenootjes beschikt presteert ze door haar thuissituatie minder goed op school.

Op dit moment nemen meer dan 100 leerlingen, zoals Rianne, uit de groepen 6, 7 en 8 van scholen binnen de gemeentes Nissewaard en Voorne aan Zee deel aan het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ op hun school of een school in de buurt. En hier zullen dit jaar meer leerlingen bij gaan komen. Zo werken gemeentes, Team Jeugd & Educatie en de scholen in samenwerking met Studiecentrum Voorne gezamenlijk aan het terugdringen van de achterstanden en het vergroten van kansengelijkheid.

Kansengelijkheid is een term die de afgelopen jaren veel wordt gebruikt en voornamelijk binnen het primair onderwijs hoog op de agenda staat. Kansengelijkheid is een begrip dat veel verder gaat dan culturele diversiteit en afkomst, zoals bijvoorbeeld bij Bas.

Bas woont met zijn ouders en jongere broertje in een vrijstaand nieuwbouwhuis. Over geld geen zorgen binnen het gezin. Bas heeft een eigen laptop en elke avond neemt zijn moeder de tijd om met hem de dag door te nemen en huiswerk te maken. Wanneer Bas thuiskomt met de opdracht om een spreekbeurt voor te bereiden gaat mama direct aan de slag. Ze bedenkt een goed actueel onderwerp voor Bas, schrijft alvast een eerste opzet en maakt een eerste opzet voor een PowerPoint presentatie. Er is geen ruimte voor Bas om zelf zijn onderwerp te kiezen en zelf zijn spreekbeurt vorm te geven. Niet zelf je eigen leerproces kunnen volgen en niet je eigen fouten kunnen maken. Geen kans om te leren. Ook dit is kansenongelijkheid.

Tijdens onze netwerkbijeenkomst in Cultuurhuis Nieuwe Veste op 11 oktober 2022 nam schrijver, programmamaker, televisiepresentator én docent Karim Amghar ons mee in zijn bevlogen visie op kansengelijkheid, waarin hij de koppeling maakt met de sociaal economische status van het gezin waarin een leerling opgroeit. Hij benadrukte het belang van bewustwording op dit onderwerp en het vroegtijdig signaleren van kansenongelijkheid. Hoe is deze kansen(on)gelijkheid in ons werkgebied zichtbaar?

Gedurende het opstarten van het project heb ik vele directies mogen spreken en scholen mogen bezoeken en heb ik vaak een ‘kijkje in de keuken van kansengelijkheid mogen nemen.’ Het voorbeeld van de leerling van wie de ouders thuis geen Nederlands spreken en het helpen bij het maken van het huiswerk niet of nauwelijks mogelijk is, komt vaak voor. Of de leerling van wie de ouders niet de financiële ruimte hebben om digitale middelen aan te schaffen is ook bekend. Zo ook het voorbeeld van de leerling voor wie thuis geen veilige haven is en er na schooltijd dus niks anders op zit, dan ‘te gaan hangen’ in het winkelcentrum.

Helaas zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Team Jeugd & Educatie richt zich op het vergoten van de kansengelijkheid, want de kansenongelijkheid is nog overal. Met het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ dragen wij graag ons steentje bij. Zodat kinderen als Rianne en Bas zich optimaal kunnen ontplooien!

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Neem contact op

Contact Us - Maaike
voornaam
achternaam