De pitch in de klas was simpel en treffend: vind je lezen leuk? dan is dit echt wat voor jou. Vind je lezen nog niet zo leuk? Dan is dit echt wat voor jou! En zo werd voor zeven weken iedere donderdagmiddag het muzieklokaal omgetoverd tot creatieve ruimte en gingen leesconsulenten Myriam en Celine met de enthousiaste leerlingen aan de slag. De naschoolse ‘Biebbende’ was een feit.

Maar echt een bende kun je het niet noemen, wanneer het sprookje De twee koningen van Tonke Dragt uit haar verhalenbundel Als de sterren zingen wordt voorgelezen is het muisstil. Kinderen luisteren geconcentreerd en werken onbewust aan een schets wat later zal dienen als illustratie passend bij het verhaal. Na afloop wordt het verhaal besproken en worden de illustraties gemaakt. Uiteraard is ook aandacht voor elkaars werk en daar horen de nodige opmerkingen bij: ‘wajo, jouw boom is cooler dan de waanzinnige boomhut’ roept een jongen naar zijn buurvrouw verwijzend naar de populaire boekenreeks.

Tijdens de laatste drie weken werkten de kinderen aan hun eindproduct: in de meeste gevallen een boekendoos, waarmee ze zich verdiepten in een boek naar keuze. Het leverde verrassend mooie creaties op. Tijdens de slotbijeenkomst was het muzieklokaal bijna te klein, veel ouders van de deelnemende leerlingen kwamen kijken waar hun kind zo hard aan had gewerkt. Met de creaties onder de arm gingen ze trots en voldaan de meivakantie in. ‘Als het volgend jaar weer komt, wil ik weer mee doen!’ roept een meisje leesconsulenten Myriam en Celine nog na. Collega Stephanie die de laatste weken was aangehaakt beaamt de uitspraak: ‘ik ook!’ Een leerkracht geeft de drie leesconsulenten nog een opsteker mee: ‘Gisteren had ik een oudergesprek over een leerling die lezen echt niet leuk vindt en de leerling is zo enthousiast.’ En gelukkig maar, want na de meivakantie start er weer een nieuwe reeks. Met hetzelfde team en een nieuwe bende.

Naast ons werk tijdens schooluren breiden we ons aanbod graag uit met naschoolse activiteiten, zowel in de vestiging als op school. Educatie en creativiteit staan hierbij centraal. Wil je ook eens kijken of we hierin voor jouw school iets kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Neem contact op

Contact Us - Maaike
voornaam
achternaam

Niet helemaal, dus besluit de docent dat je ergens moet beginnen. Al is het in 6 gymnasium. Binnen een week staat de leerling weer in zijn klaslokaal. Met de vraag of er nog zo’n boek is als Gijp van Michel van Egmond. Het is de eerste en misschien wel belangrijkste tip als het gaat om leerlingen aan het lezen krijgen en houden: geef ze iets wat aansluit bij hun persoonlijke beleving.

“Het verstevigen van de dienstverlening om jongeren vaker, beter en met meer plezier te laten lezen”. Dit is een breed gedragen missie van bibliotheken en andere belangstellenden die aanwezig waren op de inspiratiebijeenkomst ‘samenwerken met het onderwijs’ georganiseerd door Team Jeugd en Educatie van Bibliotheek de Boekenberg en Zuid-Hollandse Delta.

Het team had de eer om de eerste inspiratiesessie georganiseerd vanuit het Rijnmonds Leesoffensief – een samenwerking tussen aangesloten bibliotheken voor beter leesonderwijs – te mogen organiseren. De gastsprekers, variërend van een docent Nederlands met zijn eigen YouTube-kanaal, tot aan een “Boeken content creator” en een ervaringsdeskundige op het gebied van samenwerken met het voortgezet onderwijs zorgden d.m.v. boeken, praktijkvoorbeelden en enorme berg enthousiasme voor eyeopeners en inzicht. Ieder vanuit hun eigen invalshoek.

Zo ontstonden er de nodige ideeën en gesprekken over bijvoorbeeld de invulling van de leeslijst. De invloed van BookTok. Of het voor bibliotheken beter is om meer in te zetten op de leerling of op de kennis en kunde van de docent? En mag een leerling in 6 gymnasium een boek als Gijp eigenlijk wel lezen (voor zijn lijst)? De zaal lijkt het eens: iets lezen is altijd beter dan helemaal niet lezen. En voor iedere leerling in 6 gymnasium die nooit iets las, staat misschien ook wel een vmbo-leerling wiens leven veranderde door een boek. Zoals bij het meisje dat van dezelfde docent Alleen met de goden van Alex Boogers aangereikt kreeg en binnen een week met de emotioneel beladen mededeling kwam: ‘meneer, ik ben dit boek’. En ook voor alle leerlingen die daartussen zitten staat iets in de kast. Aan ons de schone taak om het ze te laten ontdekken.

Meer over deze bijeenkomst en de sprekers is te vinden op:
https://www.lezenenleren.nl/bijeenkomst-leesoffensief-rijnmond

Cijfers over de bijeenkomst

sprekers 0
aangesloten bibliotheken 0
deelnemers 0
gemiddeld rapportcijfer voor de bijeenkomst 0
Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Neem contact op

Contact Us - Bas
voornaam
achternaam

Combineer een schrijfles met een les digitale geletterdheid. Een voorbeeld van hoe een lessenreeks eruit kan zien:

Stap 1: Behandel verschillende prentenboeken in de klas. Laat voorbeelden zien, lees ze voor en ontdek wat kenmerken zijn van prentenboeken. Plaatjes versterken de tekst. Er zit vaak een diepere betekenis in het verhaal, bijvoorbeeld angsten overwinnen, opkomen voor jezelf, enzovoort.

Stap 2: Laat de kinderen zelf een prentenboek schrijven. Deze les heeft meerdere lessen nodig om hoge kwaliteiten te kunnen stellen aan het verhaal. Laat de leerlingen vaststellen waarover het verhaal gaat, wie de hoofdpersonen zijn, hoe de verhaalopbouw is, enz. Besteed zo nodig ook nog aandacht aan hoe een verhaal wordt opgebouwd (begin, probleem, hoogtepunt, wending met slot).
In de vervolglessen voeg je ook taalkundige aspecten en spelling toe aan de opdracht. Let op gebruik van hoofdletters, aanhalingstekens, spelling, enz. Hebben jullie net bijvoeglijke naamwoorden behandeld? Zorg dat ze deze ook gebruiken in hun verhaal. Maak een checklist voor de kinderen, zodat ze weten waaraan hun verhaal en opdracht moet voldoen. Is het verhaal af? Laat de leerlingen de leerlingen van elkaar lezen en feedback op elkaar geven a.d.h.v. de checklist.

Stap 3: Digitale vaardigheden. Introduceer de website storyjumper, leg uit hoe het werkt en laat ze het template vullen met beeld en woord.

Stap 4: Evaluatie. Laat leerlingen hun werk evalueren. Laat ze elkaars werk bekijken en hen hierbij het stappenplan met jouw gestelde ‘eisen’ erbij houden. Hebben ze zich goed aan de opdracht gehouden? Kunnen ze elkaar tips geven? Laat ze zo nodig verbeteren.

Tot slot plan je een moment in om de verhalen aan elkaar te presenteren.

De website is in het Engels, maar met dit instructiefilmpje hebben jij en je leerlingen binnen no-time door hoe het werkt.

Veel plezier en succes! En, deel gerust de eindresultaten met ons!

Irene Naaktgeboren

Irene Naaktgeboren

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Meertaligheid & gezinsaanpak

Neem contact op

Contact Us - Irene
voornaam
achternaam

Op dit moment nemen meer dan 100 leerlingen, zoals Rianne, uit de groepen 6, 7 en 8 van scholen binnen de gemeentes Nissewaard en Voorne aan Zee deel aan het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ op hun school of een school in de buurt. En hier zullen dit jaar meer leerlingen bij gaan komen. Zo werken gemeentes, Team Jeugd & Educatie en de scholen in samenwerking met Studiecentrum Voorne gezamenlijk aan het terugdringen van de achterstanden en het vergroten van kansengelijkheid.

Kansengelijkheid is een term die de afgelopen jaren veel wordt gebruikt en voornamelijk binnen het primair onderwijs hoog op de agenda staat. Kansengelijkheid is een begrip dat veel verder gaat dan culturele diversiteit en afkomst, zoals bijvoorbeeld bij Bas.

Bas woont met zijn ouders en jongere broertje in een vrijstaand nieuwbouwhuis. Over geld geen zorgen binnen het gezin. Bas heeft een eigen laptop en elke avond neemt zijn moeder de tijd om met hem de dag door te nemen en huiswerk te maken. Wanneer Bas thuiskomt met de opdracht om een spreekbeurt voor te bereiden gaat mama direct aan de slag. Ze bedenkt een goed actueel onderwerp voor Bas, schrijft alvast een eerste opzet en maakt een eerste opzet voor een PowerPoint presentatie. Er is geen ruimte voor Bas om zelf zijn onderwerp te kiezen en zelf zijn spreekbeurt vorm te geven. Niet zelf je eigen leerproces kunnen volgen en niet je eigen fouten kunnen maken. Geen kans om te leren. Ook dit is kansenongelijkheid.

Tijdens onze netwerkbijeenkomst in Cultuurhuis Nieuwe Veste op 11 oktober 2022 nam schrijver, programmamaker, televisiepresentator én docent Karim Amghar ons mee in zijn bevlogen visie op kansengelijkheid, waarin hij de koppeling maakt met de sociaal economische status van het gezin waarin een leerling opgroeit. Hij benadrukte het belang van bewustwording op dit onderwerp en het vroegtijdig signaleren van kansenongelijkheid. Hoe is deze kansen(on)gelijkheid in ons werkgebied zichtbaar?

Gedurende het opstarten van het project heb ik vele directies mogen spreken en scholen mogen bezoeken en heb ik vaak een ‘kijkje in de keuken van kansengelijkheid mogen nemen.’ Het voorbeeld van de leerling van wie de ouders thuis geen Nederlands spreken en het helpen bij het maken van het huiswerk niet of nauwelijks mogelijk is, komt vaak voor. Of de leerling van wie de ouders niet de financiële ruimte hebben om digitale middelen aan te schaffen is ook bekend. Zo ook het voorbeeld van de leerling voor wie thuis geen veilige haven is en er na schooltijd dus niks anders op zit, dan ‘te gaan hangen’ in het winkelcentrum.

Helaas zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Team Jeugd & Educatie richt zich op het vergoten van de kansengelijkheid, want de kansenongelijkheid is nog overal. Met het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ dragen wij graag ons steentje bij. Zodat kinderen als Rianne en Bas zich optimaal kunnen ontplooien!

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Neem contact op

Contact Us - Maaike
voornaam
achternaam

Tekst: Bas Snijders

Maak hier kennis met alle collega's van Team Jeugd & Educatie

Eline Jansen

Eline Jansen

Teamleider Educatie 0-18 jaar

Aandachtsgebied/specialisme

Strategie & beleid

Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Carola Kerpel

Carola Kerpel

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Jeugdliteratuur & Dokter Leesplezier

Daphne Hermans-van Nieuwenhuijzen

Daphne Hermans-van Nieuwenhuijzen

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Digitale geletterdheid & voortgezet onderwijs

Dorien 't Jong

Dorien 't Jong

Voorleesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

BoekStart & poëzie

Mario Cramer

Mario Cramer

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Creatieve content & BiebTV

Irene Naaktgeboren

Irene Naaktgeboren

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Meertaligheid & gezinsaanpak

Marleen klein Obbink

Marleen klein Obbink

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Lesaanbod & leesplezier

Marjolein Kempers

Marjolein Kempers

Medewerker Maatschappelijke Bibliotheek

Aandachtsgebied/specialisme

Educatieve programmering

Stephanie Petie

Stephanie Petie

Jeugdspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

VoorleesExpress

Myriam Schrammeijer

Myriam Schrammeijer

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Sociale- en online media

Celine Sparnaay

Celine Sparnaay

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Visuele communicatie en vormgeving

Stéphanie Willemsen

Stéphanie Willemsen

Jeugdspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Educatieve dienstverlening & themacollecties

Vera Buitendijk-van Dongen

Vera Buitendijk-van Dongen

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Maatschappelijke bibliotheek

Kim de Jonge-Wigmore

Kim de Jonge-Wigmore

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Het jonge kind

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Caroline Kuiper

Caroline Kuiper

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Larissa van der Vaart

Larissa van der Vaart

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Jennifer Berenschot-Houtman

Jennifer Berenschot-Houtman

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Fenna de Ronde-Deelen

Fenna de Ronde-Deelen

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Baby- en kindergebaren

Lobke de Boed

Lobke de Boed

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Meer bekijken

Ons werkgebied

  • Voorne-Putten
  • Goeree-Overflakkee
Dutch map

Neem contact op

Contact Us
voornaam
achternaam

Gastspreker en onderwijsprofessional Karim Amghar nam de zaal op een bevlogen en inspirerende wijze mee in zijn visie op het gebied van gelijke kansen voor ieder kind. Het hield ons een spiegel voor en opende onze ogen. Ook sprak Margot Kleijntjens, orthopedagoog en manager van het Kindteam bij onze samenwerkingspartner Stichting PUSH, over het werken met ouders en ouderbetrokkenheid.

Kortom: een inspirerende middag waar een ieder verschillende levenslessen uit kon halen om vervolgens toe te passen in het werk. Samen sterk: gelijke kansen voor ieder kind! Bekijk de videoregistatie hieronder.

Bekijk de videoregistratie

Eline Jansen

Eline Jansen

Teamleider Educatie 0-18 jaar

Aandachtsgebied/specialisme

Strategie & beleid

Neem contact op

Contact Us - Eline
voornaam
achternaam

Lezen maakt gelukkig

Thijs Goverde is schrijver, filosoof en theatermaker. Hij schreef voor kinderen onder andere de kinderboekenseries over Donderkat en Jorrik de Ork. Wil je meer weten over Thijs Goverde, kijk dan op zijn website: www.thijsgoverde.nl.

Meer inspirerende video’s zijn terug te zien op ons YouTube kanaal.

Mario Cramer

Mario Cramer

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Creatieve content & BiebTV

Neem contact op

Contact Us - Mario
voornaam
achternaam

Lezen in de zomervakantie

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier! Met dit dagelijkse kwartier lezen kinderen tot ruim een miljoen woorden per jaar, wat zorgt voor toename in woordenschat tot wel 1.000 woorden per jaar! Daarnaast heeft lezen een bewezen positief effect op spelling, begrijpend lezen en schrijfvaardigheid.

Hierbij een aantal tips/ideeën om leerlingen te stimuleren om in de zomervakantie te blijven lezen:

  • Organiseer aan het eind van het schooljaar een zomeruitleen, waarbij iedere leerling een bepaald aantal boeken uit de schoolbibliotheek mag lenen en mee naar huis mag nemen om in de zomervakantie te lezen.
  • Geef aan dat alle leerlingen van de school tot 18 jaar gratis lid zijn van de bibliotheek en dat je met je pasje ook online boeken kunt lezen (en natuurlijk heel veel andere leuke activiteiten in de bibliotheek kunt doen).
  • Via blinkzomerlezen.nl worden in de zomervakantie drie verhalen beschikbaar gesteld (voor verschillende groepen, door bekende schrijvers). Deze verhalen kunnen aangepast worden met namen van de school, leerkrachten, conciërge, et cetera. Dit zorgt ervoor dat het verhaal nog meer aanspreekt bij de leerlingen van jullie school. Zes weken lang komt er elke week een nieuw hoofdstuk, zodat de kinderen elke week weer verder gaan lezen.Idee! Maak hiervan een opdracht met jouw klas en bespreek dit in het nieuwe schooljaar.
  • Maak samen met de klas een leesbingo, waar verschillende manieren op staan hoe je een boek kunt lezen. Spreek af dat alle leerlingen in de zomervakantie op minimaal drie manieren (of allemaal) een boek lezen en hier een foto van maken. In het nieuwe schooljaar kan hier een collage met de klas van gemaakt worden.
  • Wijs leerlingen, ouders op het gebruik van de online bibliotheek vol gratis e-books en luisterboeken.

Fijne vakantie!

Marleen klein Obbink

Marleen klein Obbink

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Lesaanbod & leesplezier

Neem contact op

Contact Us - Marleen
voornaam
achternaam

Waarom kiezen we voor schrijversbezoeken?

‘Lezers worden gemaakt door lezers’ aldus leesbevorderaar Aiden Chambers, maar daarnaast worden lezers ook gemaakt door schrijvers. Met Schrijver op bezoek worden jaarlijks honderden kinderen uit groep 6 van het primair onderwijs geïnspireerd om in het boek van hun favoriete of nog te ontdekken schrijver te duiken.

In 2018 verscheen de onderzoekspublicatie Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen wat ‘de opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs’ in kaart bracht en wat bleek: een derde van de basisschool leerlingen begrijpt een boek beter dankzij het schrijversbezoek en ruim de helft wil meer boeken lezen van de schrijver die ze hebben ontmoet.

Inspiratie!

“We hebben allemaal een schatkist bij ons, dat is namelijk je eigen brein, waar je alles in opslaat wat je meemaakt en meer heb je niet nodig om ontelbare verhalen te verzinnen.” -Schrijver Annejan Mieras tijdens haar schrijversbezoek.

Kinderen konden tijdens de bezoeken o.a. de gewonnen gouden griffel van Gideon Samson bewonderen, een zwaardgevecht aangaan met ‘ridder’ Thijs Goverde en met Jonne Kramer bijzondere boekpersonages verzinnen.

Natuurlijk hadden de kinderen zich goed voorbereid met bijzondere vragen, zoals:

  • Is de hoofdpersoon gebaseerd op hoe je zelf was als kind?
  • Zijn de tekeningen van de personages in het boek hoe je ze zelf had voorgesteld of heel anders?
  • Bedenk je eerst het verhaal en ga je dan schrijven of andersom?

Dit jaar namen in het primair onderwijs 26 scholen deel met 32 groepen. Vooraf ontving iedere klas een uitgebreide PowerPoint-presentatie met achtergrondinformatie over de schrijver. Naast de bovenstaande schrijvers waren ook Tosca Menten, Kevin Hassing, Manon Sikkel, Marco Kunst, Ilona de Lange, Yorick Goldewijk, Sanne Rooseboom, Anke Kranendonk en Janneke Schotveld te gast.

En hun boeken? Die halen de kinderen na afloop natuurlijk massaal uit de schoolbibliotheek!

Uit de kunst!

Schrijversbezoeken in Nissewaard worden mogelijk gemaakt door het programma Uit de kunst! van gemeente Nissewaard. Uit de kunst! is een programma van het Platform Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) wat culturele instelling financieel de mogelijkheid biedt iets bijzonders in het regulier lesaanbod in te passen.

(naast het aanbod primair onderwijs bieden we hetzelfde aan voor klassen 1, 2 van het voortgezet onderwijs)

Schrijver op bezoek 2021/2022 voor primair onderwijs in cijfers

Schrijvers 0
Scholen 0
Groepen 0
Kinderen 0

Schrijvers boeken

Voor het boeken van schrijvers werkt de bibliotheek samen met organisaties als De Schrijverscentrale en De Schoolschrijver. Wil je tips over welke schrijver geschikt is voor jouw school of kunnen we ondersteunen met collectie? Neem contact met ons op.

Carola Kerpel

Carola Kerpel

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Jeugdliteratuur & Dokter Leesplezier

Neem contact op

Contact Us - Carola
voornaam
achternaam

Een buitengewoon buitenbeentje

Neem bijvoorbeeld Steven, een langzame lezer. Zo langzaam dat hij twee jaar achterloopt ten opzichte van de rest van de klas. Hoewel enkele leraren zijn erg betrokken met zijn achterstand, komen ze niet tot een andere conclusie dan: hij moet beter zijn best doen. Kinderen uit de klas pesten hem om zijn achterstand, wat ertoe leidt dat hij niet voor de klas durft te komen. Hij schaamt zich, voelt zich een compleet buitenbeentje en houd zijn problemen met lezen voor zichzelf. Om te ontsnappen aan deze gevoelens, maakt hij films met een oude camera.

Dyslexie is waarschijnlijk de bekendste vorm, maar ook concentratiestoornissen, gebrek aan leesmotivatie of zelfs leesweerstand zijn veel voorkomende leesproblemen. Om het onderwijs te ondersteunen bij de herkenning en begeleiding hiervan heeft ons voltallige team leesconsulenten de training ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ gevolgd.

Met de Bibliotheek op school hebben veel leerlingen een divers aanbod van actuele en aantrekkelijke boeken binnen handbereik, een van de vereisten voor leesbevordering. Echter bij gebrek aan motivatie of weerstand is een goed aanbod niet voldoende. Het aanbieden van boeken is dan net zo effectief als een diëtist die spreekuur houdt in een snoepwinkel. In plaats van de nadruk te leggen op oefenen of het technisch lezen bekijken we bijvoorbeeld met de kinderen naar de vele mogelijkheden en middelen om weer plezier te beleven aan een verhaal. Leesmotivatie begint bij leesplezier en dat plezier komt voort uit het genieten van verhalen.

En of je goed kan lezen, lezen wel of niet leuk vind… iedereen houdt van verhalen. Net als Steven. Volledige naam trouwens: Steven Spielberg. Hij krijgt de diagnose dyslexie in 2007. Hij is dan 61 jaar oud en heeft op dat moment in zijn leven meer dan 25 speelfilms geregisseerd en talloze filmprijzen op zijn naam, waaronder 3 Oscars.

Het “buitenbeentje” wordt op dat moment wereldwijd als buitengewoon beschouwd. De liefde voor verhalen was groter dan de weerstand om ze te lezen of schrijven. En ondanks dat de diagnose voor de huidige generatie leerlingen vaak sneller komt, zullen ze het gevoel van schaamte wellicht herkennen. Terwijl ze niet alleen zijn. Met buitengewoon zijn is niets mis. Met gewoon zijn ook niet. Maar je een buitenbeentje voelen omdat lezen je niet makkelijk afgaat, dat is iets wat wij graag willen voorkomen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in:

Wil je eens met een van onze leesconsulenten hierover om de tafel? Neem dan contact met ons op.

Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Neem contact op

Contact Us - Bas
voornaam
achternaam

Dankzij de training meer te weten gekomen over de leesgesprekken en hoe waardevol deze zijn. Ideale tool voor zwakke lezers of lezers zonder leesplezier om zo het leesplezier weer terug te brengen.

Leesconsulent Mario

Leuk om tijdens een leesgesprek meer te weten te komen van het kind en zijn/haar wereld.
Wat meer diepgang dan het vluchtige contact wat je hebt in de klas tijdens een boekpromo of lesje van een uur.

Leesconsulent Carola

De training gaf bewustwording hoe kinderen een leesprobleem ervaren. En benadrukte (nogmaals) dat het gigantisch belangrijk is dat kinderen zich gezien voelen. Dat kinderen door het vertrouwen dat ze krijgen durven te praten over de leesproblemen zonder het gevoel te krijgen tekort te schieten. En dat een leerkracht/ leesconsulent werkelijk doordringt tot het probleem van geen leesplezier ervaren.

Voorleesconsulent Dorien

Een interactieve training, waarin we geluisterd hebben naar en met elkaar gepraat hebben over de mogelijkheden om aan de slag te gaan met kinderen met leesproblemen. Fijn om niet alleen een overzicht te krijgen van de vele opties, maar ook om hier gelijk mee aan de slag te gaan en hier met elkaar ideeën over uit te wisselen.

Onderwijsspecialist Daphne

De trainingen heeft nieuwe inzichten gegeven over luisterlezen.
Het was heel zinvol om kindgesprekken uit te proberen en te ervaren hoe het is. Super fijn om te merken dat je kinderen lachend met een stapel boeken weg kunt laten lopen!

Leesconsulent Irene