BoekStart en BoekStartcoach

BoekStart en BoekStartcoach

Met BoekStart moedigt de bibliotheek ouders aan om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en om samen met boeken bezig te zijn. Hiermee ontstaat een leescultuur in het gezin en wordt de vanzelfsprekende aanwezigheid van boeken in jonge gezinnen bevorderd. Jonge ouders ontvangen dan ook, via gemeente of consultatiebureau, een waardebon om hun kind gratis lid te maken van de bibliotheek in de buurt.

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige ouders hierdoor makkelijker naar de bibliotheek gaan.

BoekStart in de bibliotheek

Kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong. Daar hebben ze hun hele leven profijt van. Bovendien versterkt het de band tussen ouder en kind om samen een boekje te bekijken, plaatjes aan te wijzen en te benoemen, versjes te leren, verhaaltjes te vertellen en ernaar te luisteren.

Wanneer een baby 3 maanden oud is, ontvangen ouders een brief van de gemeente met een waardebon. Met deze bon kunnen ze een gratis BoekStartkoffertje met 2 leuke babyboekjes en andere leuke verrassingen ophalen in de bibliotheek. Kinderen ontvangen ook een gratis lidmaatschap op de bibliotheek waarmee zij tot hun 18e boeken kunnen lenen.

BoekStart op het consultatiebureau

Het doel van de BoekStartcoach in het Centrum voor Jeugd en Gezin is vooral om laagtaalvaardigheid op een zo vroeg mogelijk moment in de ontwikkeling te ondervangen. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, hebben daar in hun schoolcarrière profijt van, zo blijkt uit onderzoek.

De kracht van de BoekStartcoaches zit met name in de persoonlijke en laagdrempelige aanpak en in het lokale karakter. Het lukt de BoekStartcoach om vrijwel met alle ouders in contact te komen. De BoekStartcoaches brengen het onderwerp ‘voorlezen’ op een prettige manier onder de aandacht van ouders.

Zij nemen daarmee assistenten, artsen en verpleegkundigen werk uit handen. Die hebben zelf tijdens het contactmoment met de ouder niet altijd tijd om uitgebreid te praten over het belang van voorlezen, terwijl ze dit wel belangrijk vinden.

 

Dorien 't Jong

Dorien 't Jong

Voorleesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

BoekStart & poëzie

Neem contact op

Contact Us - Dorien
voornaam
achternaam