De pitch in de klas was simpel en treffend: vind je lezen leuk? dan is dit echt wat voor jou. Vind je lezen nog niet zo leuk? Dan is dit echt wat voor jou! En zo werd voor zeven weken iedere donderdagmiddag het muzieklokaal omgetoverd tot creatieve ruimte en gingen leesconsulenten Myriam en Celine met de enthousiaste leerlingen aan de slag. De naschoolse ‘Biebbende’ was een feit.

Maar echt een bende kun je het niet noemen, wanneer het sprookje De twee koningen van Tonke Dragt uit haar verhalenbundel Als de sterren zingen wordt voorgelezen is het muisstil. Kinderen luisteren geconcentreerd en werken onbewust aan een schets wat later zal dienen als illustratie passend bij het verhaal. Na afloop wordt het verhaal besproken en worden de illustraties gemaakt. Uiteraard is ook aandacht voor elkaars werk en daar horen de nodige opmerkingen bij: ‘wajo, jouw boom is cooler dan de waanzinnige boomhut’ roept een jongen naar zijn buurvrouw verwijzend naar de populaire boekenreeks.

Tijdens de laatste drie weken werkten de kinderen aan hun eindproduct: in de meeste gevallen een boekendoos, waarmee ze zich verdiepten in een boek naar keuze. Het leverde verrassend mooie creaties op. Tijdens de slotbijeenkomst was het muzieklokaal bijna te klein, veel ouders van de deelnemende leerlingen kwamen kijken waar hun kind zo hard aan had gewerkt. Met de creaties onder de arm gingen ze trots en voldaan de meivakantie in. ‘Als het volgend jaar weer komt, wil ik weer mee doen!’ roept een meisje leesconsulenten Myriam en Celine nog na. Collega Stephanie die de laatste weken was aangehaakt beaamt de uitspraak: ‘ik ook!’ Een leerkracht geeft de drie leesconsulenten nog een opsteker mee: ‘Gisteren had ik een oudergesprek over een leerling die lezen echt niet leuk vindt en de leerling is zo enthousiast.’ En gelukkig maar, want na de meivakantie start er weer een nieuwe reeks. Met hetzelfde team en een nieuwe bende.

Naast ons werk tijdens schooluren breiden we ons aanbod graag uit met naschoolse activiteiten, zowel in de vestiging als op school. Educatie en creativiteit staan hierbij centraal. Wil je ook eens kijken of we hierin voor jouw school iets kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Neem contact op

Contact Us - Maaike
voornaam
achternaam

Niet helemaal, dus besluit de docent dat je ergens moet beginnen. Al is het in 6 gymnasium. Binnen een week staat de leerling weer in zijn klaslokaal. Met de vraag of er nog zo’n boek is als Gijp van Michel van Egmond. Het is de eerste en misschien wel belangrijkste tip als het gaat om leerlingen aan het lezen krijgen en houden: geef ze iets wat aansluit bij hun persoonlijke beleving.

“Het verstevigen van de dienstverlening om jongeren vaker, beter en met meer plezier te laten lezen”. Dit is een breed gedragen missie van bibliotheken en andere belangstellenden die aanwezig waren op de inspiratiebijeenkomst ‘samenwerken met het onderwijs’ georganiseerd door Team Jeugd en Educatie van Bibliotheek de Boekenberg en Zuid-Hollandse Delta.

Het team had de eer om de eerste inspiratiesessie georganiseerd vanuit het Rijnmonds Leesoffensief – een samenwerking tussen aangesloten bibliotheken voor beter leesonderwijs – te mogen organiseren. De gastsprekers, variërend van een docent Nederlands met zijn eigen YouTube-kanaal, tot aan een “Boeken content creator” en een ervaringsdeskundige op het gebied van samenwerken met het voortgezet onderwijs zorgden d.m.v. boeken, praktijkvoorbeelden en enorme berg enthousiasme voor eyeopeners en inzicht. Ieder vanuit hun eigen invalshoek.

Zo ontstonden er de nodige ideeën en gesprekken over bijvoorbeeld de invulling van de leeslijst. De invloed van BookTok. Of het voor bibliotheken beter is om meer in te zetten op de leerling of op de kennis en kunde van de docent? En mag een leerling in 6 gymnasium een boek als Gijp eigenlijk wel lezen (voor zijn lijst)? De zaal lijkt het eens: iets lezen is altijd beter dan helemaal niet lezen. En voor iedere leerling in 6 gymnasium die nooit iets las, staat misschien ook wel een vmbo-leerling wiens leven veranderde door een boek. Zoals bij het meisje dat van dezelfde docent Alleen met de goden van Alex Boogers aangereikt kreeg en binnen een week met de emotioneel beladen mededeling kwam: ‘meneer, ik ben dit boek’. En ook voor alle leerlingen die daartussen zitten staat iets in de kast. Aan ons de schone taak om het ze te laten ontdekken.

Meer over deze bijeenkomst en de sprekers is te vinden op:
https://www.lezenenleren.nl/bijeenkomst-leesoffensief-rijnmond

Cijfers over de bijeenkomst

sprekers 0
aangesloten bibliotheken 0
deelnemers 0
gemiddeld rapportcijfer voor de bijeenkomst 0
Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Neem contact op

Contact Us - Bas
voornaam
achternaam

Combineer een schrijfles met een les digitale geletterdheid. Een voorbeeld van hoe een lessenreeks eruit kan zien:

Stap 1: Behandel verschillende prentenboeken in de klas. Laat voorbeelden zien, lees ze voor en ontdek wat kenmerken zijn van prentenboeken. Plaatjes versterken de tekst. Er zit vaak een diepere betekenis in het verhaal, bijvoorbeeld angsten overwinnen, opkomen voor jezelf, enzovoort.

Stap 2: Laat de kinderen zelf een prentenboek schrijven. Deze les heeft meerdere lessen nodig om hoge kwaliteiten te kunnen stellen aan het verhaal. Laat de leerlingen vaststellen waarover het verhaal gaat, wie de hoofdpersonen zijn, hoe de verhaalopbouw is, enz. Besteed zo nodig ook nog aandacht aan hoe een verhaal wordt opgebouwd (begin, probleem, hoogtepunt, wending met slot).
In de vervolglessen voeg je ook taalkundige aspecten en spelling toe aan de opdracht. Let op gebruik van hoofdletters, aanhalingstekens, spelling, enz. Hebben jullie net bijvoeglijke naamwoorden behandeld? Zorg dat ze deze ook gebruiken in hun verhaal. Maak een checklist voor de kinderen, zodat ze weten waaraan hun verhaal en opdracht moet voldoen. Is het verhaal af? Laat de leerlingen de leerlingen van elkaar lezen en feedback op elkaar geven a.d.h.v. de checklist.

Stap 3: Digitale vaardigheden. Introduceer de website storyjumper, leg uit hoe het werkt en laat ze het template vullen met beeld en woord.

Stap 4: Evaluatie. Laat leerlingen hun werk evalueren. Laat ze elkaars werk bekijken en hen hierbij het stappenplan met jouw gestelde ‘eisen’ erbij houden. Hebben ze zich goed aan de opdracht gehouden? Kunnen ze elkaar tips geven? Laat ze zo nodig verbeteren.

Tot slot plan je een moment in om de verhalen aan elkaar te presenteren.

De website is in het Engels, maar met dit instructiefilmpje hebben jij en je leerlingen binnen no-time door hoe het werkt.

Veel plezier en succes! En, deel gerust de eindresultaten met ons!

Irene Naaktgeboren

Irene Naaktgeboren

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Meertaligheid & gezinsaanpak

Neem contact op

Contact Us - Irene
voornaam
achternaam

Op dit moment nemen meer dan 100 leerlingen, zoals Rianne, uit de groepen 6, 7 en 8 van scholen binnen de gemeentes Nissewaard en Voorne aan Zee deel aan het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ op hun school of een school in de buurt. En hier zullen dit jaar meer leerlingen bij gaan komen. Zo werken gemeentes, Team Jeugd & Educatie en de scholen in samenwerking met Studiecentrum Voorne gezamenlijk aan het terugdringen van de achterstanden en het vergroten van kansengelijkheid.

Kansengelijkheid is een term die de afgelopen jaren veel wordt gebruikt en voornamelijk binnen het primair onderwijs hoog op de agenda staat. Kansengelijkheid is een begrip dat veel verder gaat dan culturele diversiteit en afkomst, zoals bijvoorbeeld bij Bas.

Bas woont met zijn ouders en jongere broertje in een vrijstaand nieuwbouwhuis. Over geld geen zorgen binnen het gezin. Bas heeft een eigen laptop en elke avond neemt zijn moeder de tijd om met hem de dag door te nemen en huiswerk te maken. Wanneer Bas thuiskomt met de opdracht om een spreekbeurt voor te bereiden gaat mama direct aan de slag. Ze bedenkt een goed actueel onderwerp voor Bas, schrijft alvast een eerste opzet en maakt een eerste opzet voor een PowerPoint presentatie. Er is geen ruimte voor Bas om zelf zijn onderwerp te kiezen en zelf zijn spreekbeurt vorm te geven. Niet zelf je eigen leerproces kunnen volgen en niet je eigen fouten kunnen maken. Geen kans om te leren. Ook dit is kansenongelijkheid.

Tijdens onze netwerkbijeenkomst in Cultuurhuis Nieuwe Veste op 11 oktober 2022 nam schrijver, programmamaker, televisiepresentator én docent Karim Amghar ons mee in zijn bevlogen visie op kansengelijkheid, waarin hij de koppeling maakt met de sociaal economische status van het gezin waarin een leerling opgroeit. Hij benadrukte het belang van bewustwording op dit onderwerp en het vroegtijdig signaleren van kansenongelijkheid. Hoe is deze kansen(on)gelijkheid in ons werkgebied zichtbaar?

Gedurende het opstarten van het project heb ik vele directies mogen spreken en scholen mogen bezoeken en heb ik vaak een ‘kijkje in de keuken van kansengelijkheid mogen nemen.’ Het voorbeeld van de leerling van wie de ouders thuis geen Nederlands spreken en het helpen bij het maken van het huiswerk niet of nauwelijks mogelijk is, komt vaak voor. Of de leerling van wie de ouders niet de financiële ruimte hebben om digitale middelen aan te schaffen is ook bekend. Zo ook het voorbeeld van de leerling voor wie thuis geen veilige haven is en er na schooltijd dus niks anders op zit, dan ‘te gaan hangen’ in het winkelcentrum.

Helaas zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Team Jeugd & Educatie richt zich op het vergoten van de kansengelijkheid, want de kansenongelijkheid is nog overal. Met het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ dragen wij graag ons steentje bij. Zodat kinderen als Rianne en Bas zich optimaal kunnen ontplooien!

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Neem contact op

Contact Us - Maaike
voornaam
achternaam

Tekst: Bas Snijders

Maak hier kennis met alle collega's van Team Jeugd & Educatie

Eline Jansen

Eline Jansen

Teamleider Educatie 0-18 jaar

Aandachtsgebied/specialisme

Strategie & beleid

Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Carola Kerpel

Carola Kerpel

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Jeugdliteratuur & Dokter Leesplezier

Daphne Hermans-van Nieuwenhuijzen

Daphne Hermans-van Nieuwenhuijzen

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Digitale geletterdheid & voortgezet onderwijs

Dorien 't Jong

Dorien 't Jong

Voorleesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

BoekStart & poëzie

Mario Cramer

Mario Cramer

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Creatieve content & BiebTV

Irene Naaktgeboren

Irene Naaktgeboren

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Meertaligheid & gezinsaanpak

Marleen klein Obbink

Marleen klein Obbink

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Lesaanbod & leesplezier

Marjolein Kempers

Marjolein Kempers

Medewerker Maatschappelijke Bibliotheek

Aandachtsgebied/specialisme

Educatieve programmering

Stephanie Petie

Stephanie Petie

Jeugdspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

VoorleesExpress

Myriam Schrammeijer

Myriam Schrammeijer

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Sociale- en online media

Celine Sparnaay

Celine Sparnaay

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Visuele communicatie en vormgeving

Stéphanie Willemsen

Stéphanie Willemsen

Jeugdspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Educatieve dienstverlening & themacollecties

Vera Buitendijk-van Dongen

Vera Buitendijk-van Dongen

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Maatschappelijke bibliotheek

Kim de Jonge-Wigmore

Kim de Jonge-Wigmore

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Het jonge kind

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Caroline Kuiper

Caroline Kuiper

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Larissa van der Vaart

Larissa van der Vaart

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Jennifer Berenschot-Houtman

Jennifer Berenschot-Houtman

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Fenna de Ronde-Deelen

Fenna de Ronde-Deelen

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Baby- en kindergebaren

Lobke de Boed

Lobke de Boed

Leesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

Meer bekijken

Ons werkgebied

  • Voorne-Putten
  • Goeree-Overflakkee
Dutch map

Neem contact op

Contact Us
voornaam
achternaam

Een juweeltje voor onderwijsland

Hoewel ik als leesconsulent ook graag voor de tweede optie zou willen kiezen, houd ik het graag bij ‘Wie dit niet leest is gek’. Deze laatste optie impliceert namelijk dat vooral dít boek gelezen zou moeten worden. En dit boek zou ook echt elke leerkracht en pedagogisch medewerker gelezen moeten hebben. Wat een juweeltje voor onderwijsland!

Toch is het ook voor elke andere geïnteresseerde die met kinderen werkt – ook ouders – een interessant boek. Door de toegankelijke schrijfstijl hoef je het vakjargon niet te kennen en anders wordt het uitgelegd in het boek.

De schrijfstijl is één groot reclamepraatje voor het leesonderwijs. En dan niet op een overdreven en ongeloofwaardige TellSell manier, maar juist zeer enthousiasmerend. Misschien zouden sommigen het populistisch taalgebruik noemen, daar moet je even doorheen prikken. Ik denk echter dat schrijfster Naomi Smits hiermee bereikt dat íedereen dit boek kan lezen. Geen taai, pittig theoretisch boek, maar een boek om prima ’s avonds op de bank te kunnen lezen. Waarbij het lijkt alsof je met de schrijfster in gesprek bent, zo vlotjes loopt alles.  

Smits heeft duidelijk kennis van zaken. Als leerkracht heeft ze alle praktijkkennis, maar ook als moeder en leescoördinator, medelid van de Leesknokploeg en eigenaar van een tekstbureau, weet ze het leesonderwijs vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Na het lezen van dit boek komt niemand er meer onderuit om aan de slag te gaan met effectief leesonderwijs, want elke ‘pet’ met bijbehorende functie heeft ze uitgelicht. Zo komen de pabo’s er bijvoorbeeld niet best vanaf. Daar mag nog wel een flinke slag geslagen worden als het gaat om het afleveren van bevlogen leesleerkrachten! Maar ook toetsing, leeshaters, inrichting van je school, voorlezen, lezen en schrijven komen aan bod. Ze wisselt haar visie af met veel praktijkvoorbeelden. Ook komen kinderboekenschrijvers aan het woord in haar boek.

In tijden waarin schoolbesturen soms ook flink moeten beknibbelen op hun kerstpakketten en niemand zit te wachten op die derde pannenkoekenpan, zou het grandioos zijn om het team te trakteren op dit boek. Zeer toegankelijk voor iedereen! Zelfs als je als leerkracht nooit een boek leest in je vrije tijd kom je makkelijk door dit boek heen. Als je na het lezen van dit boek nog niet bent geïnspireerd om met lezen aan de slag te gaan, dan weet ik het niet meer…

Knap hoe Smits haar enthousiasme en kennis overbrengt. En houd het als directie dan alsjeblieft niet alleen bij het cadeau doen van dit boek! Stimuleer elkaar om het te lezen. Vraag regelmatig wie het boek al heeft gelezen en er al iets van toepast in de praktijk. En belangrijk… geef er een vervolg aan! Verwen het team nogmaals, bijvoorbeeld op de woensdag of de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, door een studiemiddag over dit boek met elkaar te organiseren. Zodat je garanties krijgt dat er ook een beweging gaande is in de school. Wat kunnen wij hiervan uitvoeren op onze school? Staat voorlezen genoeg op ons rooster? Kunnen we iets schrappen in ons rooster, zodat lezen echt een prominente plek krijgt? Praten wij na over onze gelezen voorleesboeken en vrijleesboeken? Houden we literaire gesprekken? Betrekken we de ouders genoeg? Lezen wij rijke teksten? En natuurlijk maak je hier dan iets feestelijks van! Trakteer je team op boekendropjes, geef ze een kinderboek cadeau of nodig een kinderboekenschrijver uit. Én….. lees ze voor! Want (voor)lezen is een feest!

Ieder mens is altijd op zoek naar verhalen. Laten wij onze jeugd inspireren met de beste manier van je hersenen trainen als het gaat over verhaaloverdracht: lezen, voorlezen en er met elkaar over praten!

Napraten?

Wil je eens met iemand van de bibliotheek kijken hoe het leesonderwijs een prominentere plaats kan krijgen binnen het curriculum? Neem dan contact met ons op. En tot die tijd: lees dit boek!

Irene Naaktgeboren

Irene Naaktgeboren

Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Meertaligheid & gezinsaanpak

Neem contact op

Contact Us - Irene
voornaam
achternaam

Gastspreker en onderwijsprofessional Karim Amghar nam de zaal op een bevlogen en inspirerende wijze mee in zijn visie op het gebied van gelijke kansen voor ieder kind. Het hield ons een spiegel voor en opende onze ogen. Ook sprak Margot Kleijntjens, orthopedagoog en manager van het Kindteam bij onze samenwerkingspartner Stichting PUSH, over het werken met ouders en ouderbetrokkenheid.

Kortom: een inspirerende middag waar een ieder verschillende levenslessen uit kon halen om vervolgens toe te passen in het werk. Samen sterk: gelijke kansen voor ieder kind! Bekijk de videoregistatie hieronder.

Bekijk de videoregistratie

Eline Jansen

Eline Jansen

Teamleider Educatie 0-18 jaar

Aandachtsgebied/specialisme

Strategie & beleid

Neem contact op

Contact Us - Eline
voornaam
achternaam

Want voor de zomer ontvingen een kleine 500 kinderen uit groep 3 en 4 van ons een gratis vakantieleestas. Een feloranje leespakket met o.a. een leeslijst, een folder over de digitale bibliotheek, een folder met tips voor ouders, een uitnodiging voor een zomerleesfeest en natuurlijk boeken. Geleende boeken uit de schoolbibliotheek, een leesboek en een moppenboekje om zelf te houden. Een mooie aanzet om het vakantielezen onder kinderen en ouders te stimuleren en de zomerleesdip te voorkomen.

Een project dat Stichting Lezen en het Jeugdeducatiefonds met steun van Stichting de Versterking kon aanbieden aan ongeveer honderd scholen die aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds. De keuze voor de scholen deden we o.a. op basis van demografische- en monitorgegevens. Met de monitor de Bibliotheek op school kijken we om het jaar naar de leesbeleving en -motivatie onder leerlingen vanaf groep vijf. Op deze manier konden we de beperkte beschikbaarheid van tasjes inzetten voor de kinderen en ouders die er het meeste baat bij hadden.

Op iedere school deden we een zomerse introductieles met voorlezen, een boekpromotie, het uitdelen van de materialen en soms een complete zomeruitleen met boeken uit de schoolbibliotheek. Ook ouders waren hierbij aanwezig. Om iedereen ook enthousiast te maken om in de zomervakantie hun weg naar de bibliotheek vestiging te vinden, werden kinderen uitgenodigd voor een zomerleesfeest met Maranke Rinck en Martijn van der Linden, makers van Bob Popcorn, een boekenreeks voor beginnende lezers die leesplezier ademt. En popcorn.

Nieuw schooljaar

Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer in volle gang. In de eerste lessen van het schooljaar werd er nog volop teruggegrepen naar zomerlees activiteiten. Van taalspelletjes op vakantie tot gebruik van de vakantieleesapp. “Eerst werd ik nooit voorgelezen, nu kan ik niet meer slapen zonder” zwijmelt een meisje in groep 5. En de beste reactie kwam toch in de vorm van een mop:
“Het is groen en het skiet van de berg?”
“Geen idee.”
“Zeg ik lekker niet, moet je zelf het boek maar lezen.”

En zo is het. Zelf goed kunnen lezen is geen grap, maar wel het allerleukste.

Vakantielezen 2022 in cijfers

deelnemende schoollocaties 0
groepen bezocht 0
tasjes uitgedeeld 0
ouders aanwezig tijdens aftrap 0
kinderen bij het zomerleesfeest 0
Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Neem contact op

Contact Us - Bas
voornaam
achternaam

Voorlezen tussen de geiten, al hangend aan een touwbrug of in de knusse voorleeshoek van de bibliotheek? Voorlezen kan echt overal! Daarom trokken we erop uit. We bezochten Kinderboerderij de Kerkestee in Hellevoetsluis, speeltuin De Blije Wei in Middelharnis, Kinderboerderij de Trotse Pauw in Spijkenisse en de bibliotheekvestiging in Brielle om de allerleukste, grappigste en mooiste verhalen voor te lezen aan kinderen en hun (groot)ouders. Want door regelmatig voor te lezen worden onze kleintjes later hopelijk grote lezers.

Naast dat voorlezen een mooi contactmoment is samen met kinderen, is het ook ontzettend belangrijk. Jonge kinderen die dagelijks worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat en een betere taalontwikkeling. Zo wordt er een stevig fundament gelegd om later met een volle rugzak vol woorden en boekenkennis naar de basisschool te gaan. Een belangrijke boodschap, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.

'Boe!' zegt de koe

Veel gezinnen met baby’s en peuters konden deze dagen kennismaken met BoekStart en de bibliotheek. Er was een veelzijdige collectie baby- en dreumesboekjes waar kinderen in konden kijken. En de kleintjes konden genieten van de verhalen ‘Boe! zegt de koe’, ‘Ik ben zo blij’ en ‘We hebben er een geitje bij’.

We hebben veel ouders gesproken. Zij waren aangenaam verrast door de voorleesmomenten en blij met de uitgebreide informatie. Voor de luisteraars was er ook nog een leuke verrassing. Ze gingen naar huis met een boekje van Sam en Julia van het Muizenhuis, een origineel Boekstartwashandje en de Boekstartwaardebon. Met de bon kunnen ouders hun kind gratis lid maken van de bibliotheek.

Wil je ouders helpen om thuis meer voor te lezen? Laat hen weten dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek! Kinderen van nul tot twee jaar ontvangen het gratis BoekStartkoffertje dat gevuld is met boekjes, kortingsbonnen en meer leuks. Ook handig om te delen zijn voorleestips voor ouders en ouders te wijzen op de BoekStart App.

Wil je zelf meer informatie of weten wat we nog meer kunnen doen om meer aandacht te creëren voor voorlezen, neem dan contact met ons op.

Dorien 't Jong

Dorien 't Jong

Voorleesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

BoekStart & poëzie

Neem contact op

Contact Us - Dorien
voornaam
achternaam

Aanleiding studiebijeenkomst

‘Falend leesonderwijs vergroot ongelijkheid’, zo is te lezen in opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Ontlezing als gevolg van andere media neemt toe. Niet alleen onder leerlingen maar ook onder aanstaande leerkrachten. Leerkrachten lezen nauwelijks (jeugd)literatuur, tijdschriften of informatieve boeken, zowel voor de opleiding als in hun vrije tijd. Dat betekent dat leerkrachten in de klas geen passende teksten en boeken gebruiken of kunnen aanbevelen omdat ze deze niet gelezen hebben. En dat terwijl het werken met (rijke) teksten juist aantoont dat het de leesvaardigheid en leesmotivatie onder leerlingen kan vergroten. En daarmee ook hun kennis.

Eerste bouwsteen

Op de webpagina curriculum.nu staan voorstellen vanuit leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam (leergebied) Nederlands ter verbetering van het leesonderwijs. De eerste bouwsteen luidt: rijke teksten als voorwaarde voor taal- en denkontwikkeling. Rijke teksten zijn overal te vinden. In luisterboeken, griffelboeken en poëziebundels. Maar ook in liedteksten, nieuwsberichten, (verhalende) informatieboeken en interactieve e-books. Kort gezegd: iedere tekst die de lezer uitdaagt en prikkelt om verder te lezen (of luisteren) volstaat. Nieuwsgierigheid is hierbij de aanjager tot ontwikkeling van kennis van de wereld en tekstbegrip.

Ook in de kamerbrief Masterplan basisvaardigheden komt het werken met rijke teksten terug. Zo moeten we o.a. “taal niet geïsoleerd benaderen, leesstrategieën aanleren als middel en niet als doel en met rijke teksten leesmotivatie stimuleren.”

Concreet aan de slag

Een mooi startpunt is het boek en de website ‘Rijke taal’ door Anneke Smits en Erna van Koeven. Het boek geeft inzichten en tips voor het (interactief) werken met rijke teksten en hoe je dit duurzaam kunt inpassen in het taalonderwijs. Daarnaast zijn er recentelijk twee websites verschenen over dit onderwerp:

Zet om te beginnen het werken met rijke teksten eens op de agenda voor een studiedag of teamvergadering. Het maakt het leesonderwijs niet alleen ‘rijker’ maar ook leuker. En onze bijeenkomst? Dat was een mooie start. Zoals een deelnemer het formuleerde: “Het was de eerste keer dat ik een dergelijke bijeenkomst van team Jeugd & Educatie bijwoonde, ik vond het heel inspirerend.”

Vragen?

Heb je vragen of wil je ook eens met de onderwijsspecialisten van Team Jeugd & Educatie om de tafel? Of heb je interesse in een bijeenkomst op jouw school? Neem dan gerust contact op. We denken graag mee hoe we rijke teksten kunnen integreren in het leesonderwijs.

Bas Snijders

Bas Snijders

Senior Onderwijsspecialist

Aandachtsgebied/specialisme

Deskundigheidsbevordering & collectie

Neem contact op

Contact Us - Bas
voornaam
achternaam