0 – 4 jaar

0 – 4 jaar

Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Want het is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor ieder kind. Onderzoek wijst uit dat het de taal- en spraakontwikkeling van het jonge kind stimuleert. Daarnaast draagt het bij aan de woordenschat die het kind nodig heeft om zich op taalgebied goed te kunnen ontwikkelen in het primair onderwijs en verder.

Daarvoor is BoekStart in de Kinderopvang en werken we samen met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op héél Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Naast de samenwerking met voorschoolse instellingen zijn er tal van activiteiten in de bibliotheek en zetten we de BoekStartcoach in met de samenwerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Met de VoorleesExpress komen we zelfs bij de gezinnen thuis, zodat we extra aandacht kunnen geven aan de kinderen (en andere gezinsleden) die moeite hebben met taal. Op zoek naar een lesprogramma, themacollectie, opleidingstraject of ondersteuning bij de taalontwikkeling van het jonge kind? We helpen je graag op weg.

Programma's en lesaanbod

Cursussen en opleidingen

Training Voorleescoördinator

Wil jij voorleescoördinator worden of ben je dit al bij jouw organisatie en wil je je verder ontwikkelen? Doe dan mee aan deze training! De voorleescoördinator is dé initiator en hét aanspreekpunt binnen je organisatie met betrekking tot taal- en (voor)leesbevordering. We bieden deze training tot voorleescoördinator aan voor bestaande voorleescoördinatoren of de pedagogisch medewerker(s) die deze mooie taak op zich gaan nemen.

Meer informatie